Digitální data

Digitální mapové podklady vám dodá v rastrové nebo vektorové podobě v libovolném formátu a souřadnicovém systému společnost Central European Data Agency, a. s., která je první specializovanou firmou věnující se pořizování a správě mapových podkladů a prostorových databází v digitální formě.

Kmenovou nabídku společnosti CEDA tvoří ucelený balík digitálních dat České republiky a mapových podkladů pokrývajících více než 600 měst a obcí České republiky včetně uličních sítí. Dalšími datovými projekty jsou pořízení map adresních bodů měst ČR a tvorba bezešvě propojené silniční a uliční sítě ČR a SR - StreetNet, která je vhodná i pro náročné GIS aplikace. CEDA také participuje na tvorbě celoevropské bezešvé navigační databáze vytvářené nadnárodní společností Tele Atlas. Společnost CEDA se rovněž aktivně zapojuje do řešení výzkumných úkolů a je spoluřešitelem několika ministerských projektů.

Vaši poptávku zašlete, prosím, na e-mail obchod@ceda.cz. Více informací o společnosti naleznete na http://www.ceda.cz.