Profil firmy

Brněnské nakladatelství P. F. art, spol. s r.o. působí na českém trhu kartografických produktů a reklamy od roku 1992. Díky svému specializovanému pracovišti GIS (geografické informační systémy) se zaměřuje především na tvorbu náročných kartografických děl. V současné době disponuje cca 250 mapovými podklady v digitální podobě, přičemž se jedná především o česká města a obce, která jsou pravidelně aktualizována.

Další neméně důležitou část společnosti tvoří divize „DTP studio“. Studio se zabývá přípravou litografií pro ofsetový tisk, sítotisk a další technologie. Zaměřuje se především na tvorbu podkladů pro čtyřbarevný ofsetový tisk. Kromě celkové předpřípravy poskytuje i další služby, jako scan nebo barevný tisk. Zpracování zakázek probíhá na počítačích Mac. Studio je vybaveno i počítači třídy IBM PC pro zajištění kompatibility se zákazníky. Služby této divize jsou využívány jak samotným nakladatelstvím, tak i vnějšími zákazníky.

Distribuci pro P.F. art zabezpečuje společnost ZES Brno, a.s., která má zároveň ve svém prodejním sortimentu i produkty jiných kartografických nakladatelství.

Přehled produktů: Rozsáhlou základnu mapových podkladů využívá nakladatelství k tvorbě tištěných reklamních nosičů v podobě nejrozmanitějších kartografických produktů. Nosnou část produkce tvoří nástěnné mapy a skládané mapy, které jsou vytvořeny jako reklamní nosiče pro prezentace řady firem. Tyto kartografické produkty jsou pak zdarma distribuovány firmám nebo do domovních schránek, případně prodávány v knihkupectvích. Společnost P. F. art vytváří pro své zákazníky také řadu zajímavých dárkových předmětů. Společnost se věnuje také vydávání Atlasů školství, které nabízejí kvalitní informace o možnostech studia na středních, vyšších odborných, jazykových a vysokých školách v ČR. Unikátní aktivitou společnosti je spolupráce na projektech směřovaných do škol, na kterých se podílí se svými obchodními partnery za podpory MŠMT ČR.