Atlas školství - VOŠ, JŠ a VŠ ČR

Atlas poskytuje přehled možností studia v ČR po maturitě:

  • kompletní přehled vyšších odborných škol a jimi nabízených oborů (kontaktní údaje škol, seznam vyučovaných oborů, délku studia, počty přihlášených a přijímaných žáků, informace o přijímacích zkouškách a o možnostech ubytování a stravování),
  • přehled jazykových škol organizujících jednoletý pomaturitní kurz s akreditací MŠMT (kontaktní údaje škol, seznam vyučovaných jazyků, školné),
  • přehled vysokých škol (kontaktní údaje na školy a fakulty).

Publikace obsahuje také magazínovou část, v níž se školy představují vlastními příspěvky, a doplňují tak údaje popsané v přehledové části. Dále jsou uvedeny např. informace o studiu a práci v zahraničí, přípravě na přijímací zkoušky apod. 

Atlas školství VOŠ, JŠ a VŠ ČR je každoročně vydáván na přelomu října a listopadu v nákladu cca 14.500 kusů, z nichž téměř 13.000 je zdarma dodáno do středních škol s maturitními ročníky po celé ČR.

Reklama

Školy i jiné subjekty se mohou v publikaci prezentovat formou článku s fotografií či logem příp. formou plošné inzerce.
Máte-li zájem zveřejnit Vaši inzerci v Atlase školství, kontaktuje naše obchodní oddělení.

Kompletní data Atlasu školství jsou k dispozici i na portále www.atlasskolstvi.cz. I zde se mohou školy a další subjekty prezentovat. Více zde.

 

Publikace lze objednat přes portál Atlas školství ZDE.