Ochrana osobních údajů spotřebitele

Veškerá data získaná od zákazníků jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Dodavatel se zavazuje, že osobní údaje (jméno, adresu, telefon a emailové spojení), které mu poskytl zákazník, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu provozovaném prodávajícím a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.
Dále se dodavatel zavazuje, že na přání zákazníka bez udání důvodů, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.