Jak nakupovat

Objednávka zboží

Při objednání zákazník vybere zboží, způsob převzetí zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Zákazník může objednávku bez udání důvodu zrušit, a to do jedné hodiny od jejího odeslání. V případě pozdějšího zrušení je zákazník povinen uhradit stornovací poplatek ve výši 10% z ceny zboží. Stornovací poplatek je splatný do 7 dnů od vyúčtování.
Seznam zboží e-shopu na stránkách www.pfart.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě zaslané objednávky. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
V konečném potvrzení objednávky dodavatel potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín předání či doručení.

Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době zásilkovou službou, obvykle do 3 pracovních dnů od Konečného potvrzení objednávky nebo připsání platby na účet v případě platby Předem na účet. U zboží, jehož dodací lhůta je delší, je zákazník na odlišnou dodací lhůtu upozorněn. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce, pokud si nezvolil osobní odběr na provozovně dodavatele.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.
Dodavatel je povinen zároveň s předáním zboží předat zákazníkovi i daňový doklad.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen zboží převzít a prohlédnout si ho bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu zboží, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Převzetím zboží bez výhrad zákazník stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

V případě nepřevzetí zboží zákazníkem ve stanoveném místě a termínu je zákazník povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny zboží. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od vyúčtování.


Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od „Výzvy k odběru zboží“, kterou  zákazníkovi zasílá dodavatel elektronicky. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zboží je možné uhradit hotově při jeho převzetí nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zboží je možné osobně vyzvednout na adrese: P.F.art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, Brno - Řečkovice (mapa), v pracovní dny v době od 7.30 - 15.30h.